Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2012-01-09 v 2
8 - 13 MVK051 MVK051-0199 Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan M4-en M:M2 Tills m MMV211+MMVA01 2016-10-17 20:41
v 21 Tors 2012-05-24 v 21
8 - 13 MVK051 MVK051-0199 Ång- och gasturbinteknik Tentamen M4-en M:M1-2 2016-10-17 20:40
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
8 - 13 MVK051 MVK051-0199 Ång- och gasturbinteknik Omtentamen med föranmälan M4-en Tills m MMV042/211/F01 i M:M2 2016-10-17 17:50
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen