Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2012-01-09 v 2
8 - 13 MMV211 MMV211-0197 Strömningslära Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, Pi4-bs T-F4,T-Pi4,, Tills m MMVA01+MVK051 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 10 Mån 2012-03-05 v 10
8 - 13 MMV211 MMV211-0197 Strömningslära Tentamen F4-bem, F4-bs, Pi4-bs M:Q T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
8 - 13 MMV211 MMV211-0197 Strömningslära Omtentamen med föranmälan F4-bem, F4-bs, Pi4-bs T-F4,T-Pi4,, Tills m MMV042/F01/051 i M:M2 2016-10-17 17:47
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen