Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Tis 2011-10-18 v 42
14 - 18 MMV042 MMV042-0195 Numerisk värmeöverföring, del A Tentamen F5-bem, M4-bem Lokal: SpB tills med MMVA01 2016-10-17 19:19
v 50 Tors 2011-12-15 v 50
8 - 12 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Tentamen F5-bem, M4-bem M:Q T-F5, 2016-10-17 19:34
v 2 Tors 2012-01-12 v 2
8 - 13 MMV042 MMV042-0195 Numerisk värmeöverföring, del A Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem Med MVK106/135/160/N25 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
8 - 13 MMV042 MMV042-0195 Numerisk värmeöverföring, del A Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 T-F5, 2016-10-17 20:42
  Lör 2012-04-14
8 - 13 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 M. MMVA01/F01/MVKF10 i M:M2 2016-10-17 20:41
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
8 - 13 MMV042 MMV042-0295 Numerisk värmeöverföring, del B Omtentamen med föranmälan F5-bem, M4-bem M:M2 Tills m MMV211/F01/051 2016-10-17 17:47
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen