Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Mån 2011-12-12 v 50
14 - 19 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Tentamen E4-pe, I2 Vic:3A-D T-E4,T-M4,T-MD4, 2016-10-17 19:24
v 15 Fre 2012-04-13 v 15
14 - 19 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan I2 Sparta:C T-E4,T-E4-pe,T-M4,T-MD4, 2016-10-17 20:41
v 35 Tis 2012-08-28 v 35
8 - 13 MIOF01 MIOF01-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan I2 T-E4,T-E4-pe,T-M4,T-MD4,, OBS: Ny lokal M:3145 2016-10-17 17:42
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen