Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 21 Tors 2012-05-24 v 21
8 - 13 MAMF05 MAMF05-0108 Ledning och samarbete i projekt Tentamen C4 DC:467 Seminarierum T-I4,T-M4,, Lokal:Inst 2016-10-17 20:40
 
Tentamen