Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Fre 2011-12-16 v 50
8 - 13 KMB031 KMB031-0105 Kvalitet och produktsäkerhet Tentamen B4-l, B4-lm, K4-l, MBIO2, MLIV2 Vic:2A tillsammans med KMB60, KBKA05. Vic2A delas med EDI051 ochETI020, Vic2A 10 pl + platsr i Vic1A-D 2016-10-17 19:19
v 15 Tors 2012-04-12 v 15
8 - 13 KMB031 KMB031-0105 Kvalitet och produktsäkerhet Omtentamen med föranmälan B4-l, B4-mb, K4-l, MBIO2, MLIV2 Tenteras tillsammans med KMB023, KBKA05, KMB060 i K:H T-B4-lm, 2016-10-17 20:41
v 35 Mån 2012-08-27 v 35
8 - 13 KMB031 KMB031-0105 Kvalitet och produktsäkerhet Omtentamen med föranmälan B4-l, B4-mb, K4-l, MBIO2, MLIV2 Tenteras tillsammans med KBK041,KMB040,KMB050, KBKA05, KMB060 i K:H ock IT-B4-lm, 2016-10-17 17:36
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen