Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-17 20:42
v 21 Tis 2012-05-22 v 21
14 - 19 KFK090, KFKF01 KFK090-0105, KFKF01-0112 Molekylär växelverkan och dynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Tentamen B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs Kårhusets Gasquesal 2016-10-17 20:39
v 35 Ons 2012-08-29 v 35
14 - 19 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-17 17:35
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen