Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Ons 2011-10-19 v 42
14 - 19 KFK080 KFK080-0105 Termodynamik Tentamen K2, Pi4 Vic:2C Samtidigt med KFKA05, KFKA01 2016-10-17 19:19
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-17 20:42
v 35 Ons 2012-08-29 v 35
14 - 19 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0105, KFK090-0105, KFKA01-0108, KFKA05-0111, KFKF01-0112 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4-bm, Pi4-bs, W2 Vic:1A-B T-Pi4, 2016-10-17 17:35
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen