Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
8 - 13 KAK050, KAKN05 KAK050-0110, KAKN05-0111 Tentamen Tentamen B4-l, B4-lm, B4-mb, K4-l, MBIO1 KC:H-I 2016-10-17 22:03
v 35 Fre 2012-08-31 v 35
14 - 19 KAK050 KAK050-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan MBIO1 KC:H Tillsammans med KAKN05 och KAKF01 i K:HT-B4-l,T-B4-lm,T-B4-mb,T-K4-l,T-MBIO2, 2016-10-17 17:31
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen