Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Tis 2012-03-06 v 10
8 - 13 INNN01 INNN01-0111 Skriftlig tentamen Tentamen I4-ai Eden 026 T-F4,T-I4, 2016-10-17 20:40
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
8 - 13 INNN01 INNN01-0111 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan I4-ai T-F4,T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-17 20:41
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 INNN01 INNN01-0111 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan I4-ai T-F4,T-I4,, Lokal: Inst 2016-10-17 17:31
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen