Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Lör 2011-12-17 v 50
9 - 13 GEMA75, SPAA01-02 GEMA75-0110, GEMA75-0210, SPAA01-0704, SPAA02-0704 Spansk och latinamerikansk realia, Texter från Spanien och Latinamerika, Spansk litterär text från 1900-talet, Spansk text från guldåldern Tentamen SOL Absalon A129b, SOL Humanisthusets hörsal SPAA01-2011-HT,SPAA02-2011-HT,GEMA75-2011-HT, 2013-11-26 15:09
v 2 Lör 2012-01-14 v 2
9 - 13 FRAA01, GEMA75, ITAC01, SPAA01, SPAC01 FRAA01-0703, GEMA75-0210, SPAA01-0705 Skriftlig språkfärdighet, Texter från Spanien och Latinamerika, Spansk grammatik med övningar Omtentamen SOL Humanisthusets hörsal FRAA01-2011-HT,SPAA01-2011-HT,SPAC01-2011-HT,ITAC01-2011-HT,GEMA75-2011-HT,, T.gilles 2013-12-01 22:25
 
Omtentamen
 
Tentamen