Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 9 Tors 2012-03-01 v 9
17 - 19 GEMA70 GEMA70-0110 Japanska för tekniker Tentamen SOL Humanisten H405 GEMA70-2011-HT,, Hörförståelse 2013-12-01 22:20
v 10 Lör 2012-03-10 v 10
14 - 19 GEMA70 GEMA70-0110 Japanska för tekniker Tentamen SOL Absalon A121 GEMA70-2011-HT, 2013-12-01 22:20
v 11 Tors 2012-03-15 v 11
17 - 19 GEMA70 GEMA70-0110 Japanska för tekniker Tentamen SOL Humanisten H205C GEMA70-2011-HT, 2013-12-01 22:40
v 16 Lör 2012-04-21 v 16
14 - 19 EXTA35, GEMA70 GEMA70-0110 Japanska för tekniker Omtentamen SOL Humanisten H435 GEMA70-2011-HT,T-E2-K,T-D2-K,T-C2-K, 2013-12-01 22:20
v 34 Tis 2012-08-21 v 34
9 - 14 GEMA70, JAPC01-03, OSHA02 GEMA70-0110, JAPC01-1101, JAPC02-1001, JAPC03-1101, OSHA02-0802 Japanska för tekniker, Textkurs I, Textkurs 3, Textkurs 5, Japans moderna historia Omtentamen SOL Lingvisten L201 JAPC01-2011-HT,JAPC03-2011-HT,GEMA70-2011-HT,JAPC02-2012-VT,OSHA02-2012-VT,, Uppsamlingstentamen 2013-12-17 14:05
 
Omtentamen
 
Tentamen