Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 48 Lör 2011-12-03 v 48
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Tentamen SOL Absalon A129b GEMA25-2011-HT, 2013-11-26 15:15
v 1 Lör 2012-01-07 v 1
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen SOL Lingvisten L403 GEMA25-2011-HT, 2013-12-01 21:25
v 33 Lör 2012-08-18 v 33
9 - 13 GEMA25 GEMA25-0107 Tyska för tekniker Omtentamen Lärare: Mikael Nystrand Lokal: L201GEMA25-2011-HT, 2013-12-17 14:05
 
Omtentamen
 
Tentamen