Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Kommentar Ändrad
v 18 Lör 2012-05-05 v 18
9 - 13 FRAA02, GEMA01, SPAA02 FRAA02-0704, FRAA02-0705, GEMA01-0308, GEMA01-0408, SPAA02-0705 Text och textproduktion: text, Text och textproduktion: textproduktion, Kultur och samhälle, Skönlitteratur, Spansk grammatik med övningar Tentamen FRAA02-2012-VT-HELTID,GEMA01-2012-VT,SPAA02-2012-VT,, Eden (25+26) 2013-12-01 22:19
v 32 Lör 2012-08-11 v 32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Omtentamen GEMA01-2012-VT,, Humhör MWijk, T.Gilles 2013-12-17 14:05
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01-2012-VT,, Humhör 2013-12-17 14:05
 
Omtentamen
 
Tentamen