Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Ons 2011-10-19 v 42
8 - 13 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Tentamen C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr Eden 025 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 19:33
v 2 Mån 2012-01-09 v 2
14 - 19 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr Eden 022 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 20:41
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
14 - 19 FRTN10 FRTN10-0108 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, E4-ssr, I4-pvs, Pi4-ssr M:Q T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 20:41
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen