Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2012-01-13 v 2
14 - 19 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm MH:331 T-F4,T-I4,T-Pi4,, 1 pl, m FMSN25/170/N15 2016-10-17 20:40
v 10 Tors 2012-03-08 v 10
8 - 13 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Tentamen F4-fm, I4-fir, Pi4-fm Sparta:A T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 15 Lör 2012-04-14 v 15
8 - 13 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm T-F4,T-I4,T-Pi4,, 5 pl. M. FMSF15/N25/170. MH:331 2016-10-17 20:40
v 35 Tors 2012-08-30 v 35
8 - 13 FMSF05 FMSF05-0109 Sannolikhetsteori Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm Med FMSN25, FMS170 och FMSN15T-F4,T-I4,T-Pi4,, Lokal: MH:227. 3 pl. 2016-10-17 17:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen