Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Lör 2012-01-14 v 2
8 - 13 FMS155 FMS155-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm T-D4,T-F4,T-I4,T-Pi4,T-Pi4-mrk,, 5 pl m FMS065/086/140/F15, Sp B 2016-10-17 20:40
v 22 Tis 2012-05-29 v 22
14 - 19 FMS155 FMS155-0103 Tentamen Tentamen F4-fm, I4-fir, Pi4-fm, Pi4-mrk Eden 025 T-D4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 FMS155 FMS155-0103 Tentamen Omtentamen med föranmälan F4-fm, I4-fir, Pi4-fm T-D4,T-F4,T-I4,T-Pi4,T-Pi4-mrk,, 10 pl m FMS065/086/140/F15. SpB 2016-10-17 17:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen