Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Ons 2012-05-30 v 22
8 - 13 FMFN10 FMFN10-0112 Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 Tentamen F4-tf Fys:H221 T-F4, 2016-10-17 20:40
 
Tentamen