Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Mån 2011-10-17 v 42
8 - 13 FMEN20 FMEN20-0109 Kontinuumsmekanik Tentamen F4-bem, M4-bem, Pi4-bs M:M1-2 T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 19:34
 
Tentamen