Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Tis 2011-12-20 v 51
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen E4-pe, E4-ra, F4-bm, F4-bs, F4-fm, I3, Pi3, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr MH:309A-B, Sparta:C-D Pi-studenterna tenterar i MH-lokalerna (övriga studentgrupper i Sparta). 2013-11-26 14:49
v 15 Tis 2012-04-10 v 15
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Omtentamen med föranmälan E4-pe, E4-ra, F4-bm, F4-bs, F4-fm, I3, Pi3, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr Eden 022 T-D4,T-E4, 2013-12-01 21:24
v 35 Fre 2012-08-31 v 35
8 - 13 FMA051 FMA051-0196 Optimering Omtentamen med föranmälan E4-pe, E4-ra, F4-bm, F4-bs, F4-fm, Pi3-bm, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi3-mrk, Pi3-pv, Pi3-ssr Sparta:A T-D4,T-E4,T-F4,T-I3,T-Pi3, 2016-10-17 16:52
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen