Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Ons 2011-12-14 v 50
8 - 12 FKM070 FKM070-0104 Avancerad materialteknologi Tentamen F4-bem, M4-bem, M4-pr, M4-pu, MD4, N5-m M:IP1 (M:1431), M:IP2 (M:2495) T-F4, 2016-10-17 19:34
 
Tentamen