Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 10 Mån 2012-03-05 v 10
8 - 13 FFFN05 FFFN05-0109 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik Tentamen K4-m, MNAV1, N4-m Fys:H421 2016-10-17 20:39
 
Tentamen