Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Tis 2012-03-06 v 10
8 - 13 FAFN05 FAFN05-0108 Ljus - materia växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H421 T-F4, 2016-10-17 20:39
v 35 Tis 2012-08-28 v 35
8 - 13 FAFN05 Omtentamen med föranmälan F4-f, F4-tf, MFOT1 Fys:H221 T-F4,T-MNAV1, 2016-10-17 16:48
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen