Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 50 Ons 2011-12-14 v 50
8 - 13 FAFF20 Tentamen D4-bg, E4-bg, E4-f, F4-bg, F4-bm, F4-es, F4-f, MFOT1, Pi4-bm, Pi4-mrk Fys:H421 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:38
v 34 Lör 2012-08-25 v 34
8 - 13 FAFF20 FAFF20-0109 Skriftlig tentamen Omtentamen med föranmälan E4-f, F4-es, F4-f, MFOT1, Pi4-bm, Pi4-mrk T-C4,T-D4,T-D4-bg,T-E4,T-E4-bg,T-F4,T-F4-bg,T-F4-bm,T-Pi4,, Lokal Vic3:A tills m FAFA45 2016-10-17 16:48
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen