Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Tis 2012-03-06 v 10
14 - 19 FAFA20 FAFA20-0208 Energi- och miljöfysik Tentamen W1 Sparta:A-B 2016-10-17 20:39
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
8 - 13 FAFA15, FAFA20 FAFA15-0208, FAFA20-0208 Energi- och miljöfysik Omtentamen med föranmälan I2, W1 Fys:H421 2016-10-17 21:55
v 21 Fre 2012-05-25 v 21
8 - 13 FAFA20 FAFA20-0208 Energi- och miljöfysik Omtentamen med föranmälan W1 Lokal: Sp D tills FAFA15 2016-10-17 20:39
v 35 Fre 2012-08-31 v 35
8 - 13 FAFA15, FAFA20 FAFA15-0208, FAFA20-0208 Energi- och miljöfysik Omtentamen med föranmälan I1 T-W1,, Lokal: Fys:H421 2016-10-17 16:46
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen