Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Fre 2011-10-21 v 42
14 - 19 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Tentamen C3, D4, D4-ks, D4-ssr, E4, E4-f, E4-ks, F4, F4-f, MFOT1, MWIR1, Pi4, Pi4-ssr Eden 025-026 Ev1 40 pl, Ev2 10 pl 2016-10-17 19:26
v 2 Tors 2012-01-12 v 2
14 - 19 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, D4-ssr, E4-f, E4-ks, F4-f, MFOT1, MWIR1 E:2311 T-D4,T-D4-ks,T-E4,T-F4,T-Pi4,T-Pi4-ssr, 2016-10-17 20:40
v 15 Tors 2012-04-12 v 15
8 - 13 ETT051 ETT051-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan C3, D4-ssr, E4-f, E4-ks, F4-f, MFOT1, MWIR1 T-D4,T-D4-ks,T-E4,T-F4,T-Pi4,T-Pi4-ssr, 2016-10-17 20:40
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen