Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2012-01-13 v 2
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E3-ks, I4-pvs, MWIR1 E:3139 T-C4,T-D4,T-E3,T-I4,, 10 pl 2016-10-17 20:40
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
14 - 19 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Tentamen C4-ks, D4-ks, E3-ks, I4-pvs, MWIR1 Vic:3C-D T-C4,T-D4,T-E3,T-I4, 2016-10-17 20:39
v 35 Tors 2012-08-30 v 35
8 - 13 ETSN01 ETSN01-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan C4-ks, D4-ks, E3-ks, I4-pvs, MWIR1 T-C4,T-D4,T-E3,T-I4,, Inst 20pl 2016-10-17 16:42
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen