Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Mån 2012-03-05 v 10
14 - 19 ETI032 ETI032-0103 Radioelektronik Tentamen E4-hn, F4-hn, MSOC1, MWIR2, N4-hn E:3308 T-E4,T-F4, 2016-10-17 20:40
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 13 EIT010, ETI032 EIT010-0100, ETI032-0103 Digitala transmissionsmetoder, Radioelektronik Omtentamen med föranmälan E4-hn, E5-ks, F4-hn, MSOC1, MWIR2, N4-hn E:3336 T-C4,T-C4-ks,T-D4,T-D4-ks,T-E4,T-E5,T-F4, 2016-10-17 16:34
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen