Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Tors 2012-03-08 v 10
14 - 19 ETEN15 ETEN15-0112 Acceleratorer, partiklar och fält Tentamen E4-hn, F4-aft Vic:1D T-E4,T-F4, 2016-10-17 20:40
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
8 - 13 ESS040, ETEN15, ETI265 ESS040-0104, ETEN15-0112, ETI265-0103 Digital signalbehandling, Acceleratorer, partiklar och fält, Tentamen Omtentamen med föranmälan E3, E4-hn, F4-aft, F4-bg, F4-bm, F4-mt, F4-ssr Sparta:A-B T-C2,T-D2,T-F4,T-Pi4,, 60 pl 2016-10-17 16:38
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen