Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 10 Fre 2012-03-09 v 10
14 - 19 EITN01 EITN01-0109 Tentamen Tentamen D4-ks institutionslokal i E-huset T-C4,T-D4,, OBS! Tentan flyttd till 2016-10-17 20:42
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
8 - 13 EITN01, ETI170 EITN01-0109, ETI170-0105 Tentamen, Integrerad radioelektronik Omtentamen med föranmälan D4-ks, F4-fm, F4-hn, MSOC1, N4-hn T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-N4,, Inst, 5 pl 2016-10-17 16:36
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen