Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2012-01-09 v 2
14 - 19 EITF01 EITF01-0108 Digitala bilder Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg T-D4,T-E4,T-F4,, Lokal = E:2311, 3 pl 2016-10-17 20:40
v 21 Tors 2012-05-24 v 21
14 - 19 EITF01 EITF01-0108 Digitala bilder Tentamen D4-bg, E4-bg, F4-bg E:3139 T-D4,T-E4,T-F4, 2016-10-17 20:39
v 35 Tors 2012-08-30 v 35
8 - 13 EITF01 EITF01-0108 Digitala bilder Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg T-D4,T-E4,T-F4,, Inst 8 pl 2016-10-17 16:35
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen