Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Lör 2012-01-14 v 2
8 - 13 EIT060, ETIA01 EIT060-0111, ETIA01-0110 Tentamen Omtentamen med föranmälan E4-ks Sparta:D T-D1,T-E4,T-F4,, 25 pl 2016-10-17 20:40
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
14 - 19 EIT060 EIT060-0111 Tentamen Tentamen C2, D3, E4-ks Vic:1A-D, Vic:2A T-E4,T-F4,, Vic1 160 pl +Vic2A 20pl 2013-12-01 21:23
v 34 Lör 2012-08-25 v 34
8 - 13 EIT060 EIT060-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan E4-ks Sparta:B T-E4,T-F4, 2016-10-17 16:35
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen