Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Mån 2011-10-17 v 42
14 - 19 EEM055 EEM055-0106 Mikrofluidik Tentamen F4-mt, F4-nf E:1328 T-F4,T-N4, 2016-10-17 20:25
 
Tentamen