Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 51 Mån 2011-12-19 v 51
8 - 13 EDAN40 EDAN40-0110 Funktionsprogrammering Tentamen D4-pv, F4-pv, Pi4-pv Vic:3B-C T-D4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 19:33
v 15 Tors 2012-04-12 v 15
8 - 13 EDAN40 EDAN40-0110 Funktionsprogrammering Omtentamen med föranmälan D4-pv, F4-pv, Pi4-pv E:3308 T-D4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen