Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Tis 2012-03-06 v 10
8 - 13 EDAN01 EDAN01-0110 Constraint-programmering Tentamen D4-pv, F4-pv, Pi4-pv E:3308 T-D4,T-F4,T-Pi4,, OBS Föranmälan 2016-10-17 20:39
 
Tentamen