Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Mån 2011-10-17 v 42
8 - 13 EDA221 EDA221-0100 Datorgrafik Tentamen D4-bg, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-ssr Eden 022, Eden 026 T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 19:33
v 2 Tors 2012-01-12 v 2
14 - 19 EDA221 EDA221-0100 Datorgrafik Omtentamen D4-bg, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-ssr E:3308 T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 15 Tors 2012-04-12 v 15
8 - 13 EDA221 EDA221-0100 Datorgrafik Omtentamen med föranmälan D4-bg, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-ssr E:3315 T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen