Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Mån 2012-03-05 v 10
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Tentamen C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Vic:3A-C T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4,, Vic3A+B 80 pl, Vic3C 20 pl 2016-10-17 20:39
v 15 Ons 2012-04-11 v 15
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Sparta:D T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
14 - 19 EDA216 EDA216-0206 Tentamen Omtentamen med föranmälan C2, D4-pv, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv E:3308 T-D4,T-E4,T-F4,T-I4,T-Pi4, 2016-10-17 16:28
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen