Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
8 - 13 EDA180 EDA180-0305 Tentamen Tentamen D4-is, D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Vic:2C T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:39
v 15 Fre 2012-04-13 v 15
8 - 13 EDA180 EDA180-0305 Tentamen Omtentamen D4-is, D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv E:3315 T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
 
Omtentamen
 
Tentamen