Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 21 Fre 2012-05-25 v 21
8 - 13 EDA132 EDA132-0104 Tentamen Tentamen D4-pv Vic:1D T-D4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:39
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
14 - 19 EDA132 EDA132-0104 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv E:3315 T-D4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 16:28
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen