Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 42 Fre 2011-10-21 v 42
8 - 12 EDA061 EDA061-?002 Tentamen i objektorienterad modellering och design Tentamen C2, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4 Samtidigt m EDAF10 (i SpA+B) 2016-10-17 19:20
v 2 Fre 2012-01-13 v 2
8 - 12 EDA061 EDA061-?002 Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtentamen C2, E4-pv, F4-pv T-E4,T-F4,T-I4,, Tills med EDAF10 i Vic1A 2016-10-17 20:40
v 34 Fre 2012-08-24 v 34
8 - 12 EDA061 EDA061-?002 Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtentamen med föranmälan C2, E4-pv, F4-pv T-E4,T-F4,T-I4,, Tills med EDAF10 i E:3308 2016-10-17 16:28
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen