Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 21 Ons 2012-05-23 v 21
8 - 13 EDA050 EDA050-?002 Tentamen i operativsystem Tentamen D4-is, E4-pv Vic:2C-D T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:39
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
14 - 18 EDA050 EDA050-?002 Tentamen i operativsystem Omtentamen D4-is, E4-pv E:3308 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 16:28
 
Omtentamen
 
Tentamen