Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 42 Lör 2011-10-22 v 42
8 - 13 EDA040 EDA040-?002 Tentamen i realtidsprogrammering Tentamen D3, E4-pv, E4-ra, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Universitetshusets Aula T-C4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:26
v 2 Mån 2012-01-09 v 2
8 - 13 EDA040 EDA040-?002 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen D3, E4-pv, E4-ra, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Sparta:C T-C4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 16 Mån 2012-04-16 v 16
8 - 13 EDA040 EDA040-?002 Tentamen i realtidsprogrammering Omtentamen D3, E4-pv, E4-ra, F4-pv, M4-me, Pi4-pv E:3308 T-C4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
 
Omtentamen
 
Tentamen