Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 10 Lör 2012-03-10 v 10
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Tentamen D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Kårhusets Gasquesal T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:39
v 15 Tis 2012-04-10 v 15
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv Eden 025 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 20:40
v 34 Lör 2012-08-25 v 34
8 - 13 EDA031 EDA031-0206 Tentamen Omtentamen med föranmälan D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4-pv E:3308 T-C4,T-D4,T-E4,T-F4,T-Pi4, 2016-10-17 16:27
 
Omtentamen
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen