Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Ons 2019-10-30 v 44
8 - 13 FRTN35 FRTN35-0417 Tentamen Tentamen BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, Pi4-ssr Vic:3B-C 2019-11-07 08:07
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
8 - 13 FRTF01, FRTF10, FRTN25, FRTN35 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN25-0115, FRTN35-0417 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Tentamen Omtentamen B4-pt, BME3, BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, K4-p, Pi4-ssr, W3 MA 8, Hela 2019-03-26 10:13
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
8 - 13 FRTF10, FRTN25, FRTN35 FRTF10-0117, FRTN25-0115, FRTN35-0417 Systemteknik, Tentamen Omtentamen B4-pt, BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, K4-p, Pi4-ssr, W3 MA 8, Hela 2019-03-26 10:13