Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Mån 2018-01-08 v 2
8 - 13 FMFN20 FMFN20-0117 Termodynamik och statistisk fysik Tentamen F4-tf, Pi4 Fys:H221 2017-03-23 13:06