Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 8 Lö 2019-02-23 v 8
09:00 - 14:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-19V, SOL:A129b, Tentamen
v 9 To 2019-02-28 v 9
17:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-19V, Munta, SOL:H339, osta-rah
v 17 Lö 2019-04-27 v 17
13:00 - 18:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-18H, Omtenta, SOL:H104
v 34 Lö 2019-08-24 v 34
14:00 - 19:00 500104, GEMA65, GEMA65-0107, GEMA65-19V, GEMA70, GEMA70-0110, GEMA70-19V, KINC22, KINC22-1601, KINC22-19V, OSHA02, OSHA02-0802, OSHA02-19V, Omtenta, SOL:A339, ost-psi