Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 1 Lö 2016-01-09 v 1
08:00 - 10:00 107151, FMA435, FMA435-0208, MA:202.2, Omtenta, T-Pi1
v 11 Fr 2016-03-18 v 11
08:00 - 13:00 107151, FMA435, FMA435-0108, MA:203.2, MA:203.3, T-Pi1, Tentamen
v 15 Ti 2016-04-12 v 15
08:00 - 10:00 107151, FMA435, FMA435-0208, MA:203.1, MA:203.2, T-Pi1, Tentamen
v 22 Lö 2016-06-04 v 22
08:00 - 13:00 107151, FMA435, FMA435-0108, MA:201-hela, MA:203.1, Omtenta, T-Pi1, Vic:2B
v 33 Lö 2016-08-20 v 33
08:00 - 10:00 107151, FMA435, FMA435-0208, MA:201.1, MA:201.2, MA:201.3, MA:201.4, Omtenta, T-Pi1
v 34 Ti 2016-08-23 v 34
14:00 - 19:00 107151, FMA435, FMA435-0108, Omtenta, T-Pi1, Vic:2C