Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 12 Fr 2015-03-20 v 12
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIO040, MIO040-0115, T-B4, T-C4, T-D4, T-E4-pla, T-F4, T-K4, T-M3, T-MD4, T-Pi4, Tentamen
v 19 Fr 2015-05-08 v 19
14:00 - 19:00 107312, MA:201.7, MIO040, MIO040-0115, OmtentaFör, T-E4-pla, T-I2, T-M3
v 23 Må 2015-06-01 v 23
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIO040, MIO040-0115, T-B4, T-C4, T-D4, T-E4-pla, T-F4, T-I2, T-K4, T-MD4, T-Pi4, Tentamen
v 34 Ti 2015-08-18 v 34
08:00 - 13:00 107312, MIO040, MIO040-0115, OmtentaFör, Sp:01.4, T-E4-pla, T-I2, T-M3