Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 9 To 2012-03-01 v 9
17:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:H405, Tentamen, osta-klu
v 10 Lö 2012-03-10 v 10
14:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:A121, Tentamen
v 11 To 2012-03-15 v 11
17:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:H205c, Tentamen, osta-ykw
v 16 Lö 2012-04-21 v 16
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA70, GEMA70-0110, Omtenta, SOL:H435, osta-jka, osta-yyi
v 34 Ti 2012-08-21 v 34
09:00 - 14:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, JAPC01, JAPC01-1101, JAPC02, JAPC02-1001, JAPC03, JAPC03-1101, OSHA02, OSHA02-0802, Omtenta, SOL:L201