Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Schema
Tid Kurs Delkurs Grupp Aktivitet Lokal Lärare Titel, Kommentar
v 43 Må 2019-10-21 v 43
08:15 - 10:00 RHIA20. Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion Religionshistoria III RHIA12 Föreläsning LUX:B339 Paul Linjamaa
09:00 - 17:00 Grupparbete LUX:B417 Writing group
10:15 - 12:00 CTRA12. Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, ÄRED01. Religionskunskap 1 Bibelvetenskap CTRA12, ÄRED01 Föreläsning LUX:B237 Blaženka Scheuer Gamla testamentet
10:15 - 12:00 ISLA11. Islamologi: Grundkurs, ISLA20. Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien Muhammad, Koranen och den tidiga historien ISLA11 Föreläsning LUX:B352 Anders Ackfeldt
10:15 - 12:00 TLVB33. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs CTRG Föreläsning LUX:B429 Clara Berg
13:15 - 15:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG Föreläsning LUX:A127 Ola Wikander
14:00 - 16:00 Möte LUX:B212 David Gudmundsson
15:00 - 17:00 BIVB25. Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II CTRG SI-övning LUX:A127 SI-ledare: Niklas Nordenswan OBS! 2 tim. inför tenta
15:15 - 17:00 BIVK10. Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, ISLK13. Islamologi: Examensarbete för kandidatexamen, JUDK13. Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, KRMK10. Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen, RHIK13. Religionshistoria: Examensarbete för kandidatexamen, TLVK10. Tros- och livsåskådningsvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, ÄRED14. Religionskunskap 3 Examensarbete CTRG, ISLK04, JUDK03, RHIK03, ÄRED14 Seminarium LUX:C213, LUX:C215 Alexander Maurits, Fredrik Lindström Uppsatsens teori- och metodavsnitt
17:15 - 19:00 SASH49. Religion and Politics SASH49 Föreläsning, Introduktion LUX:B237 Aron Engberg, Johan Nilsson, Olle Qvarnström, Svante Lundgren
18:15 - 19:30 Öppen föreläsning LUX:B339 Stephan Borgehammar